kancelaria@cen.pl

696 30 60 60
501 01 77 73

Kacelaria oferuje swoje usługi w dochodzeniu roszczeń z tytułu:

 

 • wypadków komunikacyjnych z udziałem kierowców, pasażerów, pieszych, rowerzystów, motocyklistów,
 • wypadków w pracy, w drodze do lub z pracy,
 • wypadków w rolnictwie, gospodarstwie rolnym,
 • posliźgnięcia, upadku na chodniku, w sklepie wielkopowierzchniowym itp.,
 • służebności przesyłu (odszkodowanie za słupy energetyczne, wodo- i gazociągi),

 

Dzieki fachowej wiedzy zgłaszamy wszelkie możliwe w danej sprawie roszczenia, są to przede wszystkim:

 

 • zadośćuczynienie,
 • zwrot kosztów leczenia: prywatnych wizyt lekarskich, zakupu lekarstw lub sprzętu rehabilitacyjnego,
 • zwrot kosztów dojazdów Poszkodowanego lub jego bliskich do placówek medycznych,
 • zwrot utraconego dochodu,
 • zwrot kosztów opieki,
 • zwrot kosztów specjalnej diety regeneracyjnej,
 • zwrot kosztów przystosowania mieszkania lub pomieszczenia dla potrzeb osoby niepełnosprawnej w wyniku wypadku,
 • renta z tytułu niezdolnolności do pracy,
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb lub utraty widoków powodzenia na przyszłość,
 • zwrot kosztów przystosowania się do nowego zawodu,
 • stosowne odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej,
 • zwrot kosztów pogrzebu,
 • zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej,
 • renta alimentacyjna;
 • renta skapitalizowana,